Ploeger, J. (2012) “"Die Zuid-Afrikaanse Vliegeniers Korps": Vliegtuie en personeel vir en in Suidwes, 1914-1915”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 2(1). doi: 10.5787/2-1-972.