Ploeger, J. (2012) “Op Brandwag - Drie eeue militêre geskiedenis van Suid-Afrika”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 1(3). doi: 10.5787/1-3-979.