Jonker, E. (2012) “Die Militêr-Historiese en Argivale Dienste van die Departement van Verdediging”, Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 1(1). doi: 10.5787/1-1-980.