[1]
G. Visser, “DIE GESKIEDENIS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE MILITÊRE AKADEMIE, 1950 - 1990”, Sci.Mil., vol. 40, no. 1, Feb. 2012.