[1]
R. Davids, “Defence Strategies for the New Millenium / Verdedigingstrategiee vir die Nuwe Millenium”, Sci.Mil., vol. 29, Feb. 2012.