[1]
L. Scholtz, “Cuito Cuanavale - Wie het werklik Gewen? ’n Strategiese en Operasionele Ontleding”, Sci.Mil., vol. 28, no. 1, Feb. 2012.