[1]
L. Jooste, “DIE POLITIEKE KOERSWENDING VAN 1948 BESORG ’N NUWE IDENTITEIT AAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG”, Sci.Mil., vol. 26, no. 2, Feb. 2012.