[1]
J. Ploeger, “DIE STIGTING EN WERKSAAMHEDE VAN DIE "NEDERLANDSCH BIJSTANDSFONDS VOOR ZUID-AFRIKA" (1900-1903)”, Sci.Mil., vol. 23, no. 1, Feb. 2012.