[1]
J. Ploeger, “"DIE FRANSE KOLONEL" – VEGGENERAAL GRAAF GEORGES HENRI ANNE – MARIE VICTOR DE VILLEBOIS MAREUIL (1847-1900)”, Sci.Mil., vol. 18, no. 4, Feb. 2012.