[1]
J. Du Toit, “DIE GESKIEDENIS VAN DIE I PERSONEELFUNKSIE IN DIE SA WEERMAG SEDERt WOI TOT 31 JANUARIE 1981”, Sci.Mil., vol. 18, no. 4, Feb. 2012.