[1]
W. Kleyn, “DIE ROL VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WEERMAG IN NATUUR- EN OMGEWINGSBEWARING”, Sci.Mil., vol. 18, no. 1, Feb. 2012.