[1]
J. Kotzé, “DIE GEOMETRIESE EN RIVIERGRENSE VAN SUIDWES-AFRIKA, MET SPESIALE VERWYSING NA DIE NOORDE EN DIE CAPRIVISTROOK”, Sci.Mil., vol. 18, no. 1, Feb. 2012.