[1]
J. Bruwer, “KILOMETER 500, DIE BEEINDIGING VAN DIE SUIDWES-AFRIKA-KAMPANJE 70 JAAR GELEDE”, Sci.Mil., vol. 16, no. 1, Feb. 2012.