[1]
F. Van Jaarsveld, “DIE MAPOCH-OORLOG,1882-1883”, Sci.Mil., vol. 16, no. 1, Feb. 2012.