[1]
W. Kroukamp, “KRYGSHELDE / WAR HEROES: Dirkie Uys - Kinderheld”, Sci.Mil., vol. 15, no. 1, Feb. 2012.