[1]
W. Kroukamp, “KRYGSHELDE / WAR HEROES: LT.KDR. D.A. HALL, DIE GROOTHARTIGE SKIPPER”, Sci.Mil., vol. 14, no. 4, Feb. 2012.