[1]
E. Meyers, “Die Suid-Afrikaanse soldaat: ’n historiese profiel”, Sci.Mil., vol. 14, no. 2, Feb. 2012.