[1]
F. Swart, “Militêre Geneeskunde in Suid-Afrika (1913-1983).”, Sci.Mil., vol. 14, no. 2, Nov. 2011.