[1]
C. Nöthling, “DIE SLAG VAN DOORNKRAAL”, Sci.Mil., vol. 13, no. 4, Feb. 2012.