[1]
E. Meyers, “DIE VROU IN UNIFORM: STANDPUNTE EN BESKOUINGE”, Sci.Mil., vol. 13, no. 3, Feb. 2012.