[1]
C. Nöthling, “DIE INSPEKTEUR-GENERAAL IN DIE SUID AFRIKAANSE WEERMAG 1912 - 1983”, Sci.Mil., vol. 13, no. 2, Feb. 2012.