[1]
J. Bredenkamp, “DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DIE VLOOT 1912-1982”, Sci.Mil., vol. 12, no. 2, Feb. 2012.