[1]
A. Adlam, “DIE PERS AS BRON OOR DIE GESKIEDENIS VAN DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG”, Sci.Mil., vol. 11, no. 1, Feb. 2012.