[1]
G. Visser, “DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG: ENKELE ASPEKTE MBT DIE BRITSE SIENING VAN DIE BOERE EN DIE VERSKILLE TUSSEN BOER EN BRIT”, Sci.Mil., vol. 11, no. 1, Feb. 2012.