[1]
A. Wessels, “DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT: VERLEDE, HEDE, TOEKOMS. DEEL 1 (’n Kort Kritiese Evaluering)”, Sci.Mil., vol. 11, no. 3, Feb. 2012.