[1]
J. Ploeger, “DIE GESKIEDENIS VAN DIE GEDENKTEKEN TER GEDAGTENIS AAN HEENGEGANE BOEREGEINTERNEERDES IN PORTUGAL”, Sci.Mil., vol. 11, no. 3, Feb. 2012.