[1]
W. Bisset, “DIE UNIFORM KNOPE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT EN SY VOORGANGERS”, Sci.Mil., vol. 10, no. 4, Feb. 2012.