[1]
G. Geyer, “DIE BETEKENIS VAN SPORT AS ‘N FISIEK-REKREATIEWE AKTIWITEIT MET BESONDERE VERWYSING NA DIE MILITÊR”, Sci.Mil., vol. 9, no. 4, Feb. 2012.