[1]
J. Kisten, “DIE PLEK VAN DIE SWAARDMAGORGANISASIE (WEERMAG) IN DIE STAATSBESTEL”, Sci.Mil., vol. 9, no. 1, Feb. 2012.