[1]
E. T. Militaria, “OP DIE WYSE VAN VADER JAKOB”, Sci.Mil., vol. 8, no. 4, Feb. 2012.