[1]
S. Ferreira, “DIE SUID-AFRIKAANSE MOTORFIETSKORPS”, Sci.Mil., vol. 8, no. 3, Feb. 2012.