[1]
J. Grobler, “DIE ROL VAN DIE SEEMAG IN DUITS SUIDWES-AFRIKA 1914-15”, Sci.Mil., vol. 7, no. 2, Feb. 2012.