[1]
W. Otto, “DIE SAW MOET OOK SY ANDER WAPENS EFFEKTIEF AANWEND”, Sci.Mil., vol. 7, no. 2, Feb. 2012.