[1]
J. Ploeger, “Leiers na die Noorde. Studies oor die Groot Trek”, Sci.Mil., vol. 6, no. 3, Nov. 2011.