[1]
J. Ploeger, “DIE OORGAWE VAN JOHANNESBURG (31 MEI 1900). SPESIALE KOMMANDANT (DR) F. E. T. KRAUSE”, Sci.Mil., vol. 4, no. 3, Feb. 2012.