[1]
C. De Jong and J. Ploeger, “VERSLAE VAN NEUTRALE MILITÊRE WAARNEMERS TYDENS DIE ANGLO-BOEROORLOG”, Sci.Mil., vol. 4, no. 2, Feb. 2012.