[1]
E. Jonker, “Ontstaan en ontwikkeling van die Transvaalse Verdedigingsmag: Transvaal Volunteers”, Sci.Mil., vol. 3, no. 3, Feb. 2012.