[1]
J. Ploeger, “Suid-Afrika en die Imperiale Generale Staf-gedagte”, Sci.Mil., vol. 3, no. 2, Feb. 2012.