[1]
J. Ploeger, “Die Kasteel "De Goede Hoop" (1921-1923) : Die verhaal van ’n reddingsdaad.”, Sci.Mil., vol. 2, no. 2, Feb. 2012.