[1]
J. Ploeger, “Die militêre boukuns in die Nederlande en sy eertydse kolonies (1500-1800)”, Sci.Mil., vol. 2, no. 2, Feb. 2012.