[1]
J. Ploeger, “"Die Zuid-Afrikaanse Vliegeniers Korps": Vliegtuie en personeel vir en in Suidwes, 1914-1915”, Sci.Mil., vol. 2, no. 1, Feb. 2012.