[1]
E. Jonker, “Die Militêr-Historiese en Argivale Dienste van die Departement van Verdediging”, Sci.Mil., vol. 1, no. 1, Feb. 2012.