Davids, R. “Defence Strategies for the New Millenium / Verdedigingstrategiee Vir Die Nuwe Millenium”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 29, Feb. 2012, doi:10.5787/29-0-191.