Jooste, L. “DIE POLITIEKE KOERSWENDING VAN 1948 BESORG ’N NUWE IDENTITEIT AAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 26, no. 2, Feb. 2012, doi:10.5787/26-2-246.