Jooste, L. “DIE STAND VAN SUID-AFRIKAANSE MILITÊRE GESKIEDSKRYWING OOR DIE SA WEERMAG SE BETROKKENHEID IN SUIDWES-AFRIKA EN ANGOLA: 1966 TOT 1989”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 23, no. 2, Feb. 2012, doi:10.5787/23-2-307.