Ploeger, J. “DIE STIGTING EN WERKSAAMHEDE VAN DIE "NEDERLANDSCH BIJSTANDSFONDS VOOR ZUID-AFRIKA" (1900-1903)”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 23, no. 1, Feb. 2012, doi:10.5787/23-1-318.