Kotzé, J. “DIE GEOMETRIESE EN RIVIERGRENSE VAN SUIDWES-AFRIKA, MET SPESIALE VERWYSING NA DIE NOORDE EN DIE CAPRIVISTROOK”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 18, no. 1, Feb. 2012, doi:10.5787/18-1-412.