Bruwer, J. “KILOMETER 500, DIE BEEINDIGING VAN DIE SUIDWES-AFRIKA-KAMPANJE 70 JAAR GELEDE”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 16, no. 1, Feb. 2012, doi:10.5787/16-1-459.