Bouwer, U. “Opvoedkundige Tegnologie / Educational Technology: Geprogrammeerde Onderrig: Skinner En Crowder Se Bydraes”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 14, no. 1, Feb. 2012, doi:10.5787/14-1-530.