Ploeger, J. “DIE BOU VAN DIE STAATSARTILLERIEKASERNE, POTGIETERSTRAAT, PRETORIA: DIE UITBREIDING IN 1924 OM DIE HOOFKWARTIER VAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG TE HUISVES”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, Vol. 13, no. 4, Feb. 2012, doi:10.5787/13-4-539.